Bình chứa khí nén Fusheng 8000L

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nhiệt độ Max: 100oC
Đường kính: Ø1600 mm
Đường kính ống ra: 4” inch
Đường kính ống vào: 4” inch
Dung tích: 8m3 ( 8000 lít )
Chiều cao: 4370 mm

Danh mục: